HAC

De ki: “Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’am-162)Kulluk etmesi için yaratılmış olan insan, Allah’a yaklaşmak ve O’nun yüceliği karşısında kendi acziyetini itiraf ederek bağlılığını göstermek için fırsatlar arar. Nitekim Allah (celle celâlühû) da kullarının kusurlarını bağışlamak için çeşitli vesileler yaratır. Kıldığımız namazdan ihtiyaç sahibi birine verdiğimiz sadakaya kadar her şey Rabbimizin af ve mağfiretini elde etmek içindir.

Aradığınız kriterlere uygun tur bulunamamıştır.